Reuben Samama - (D700_3431)
Reuben Samama - (D700_3431)
Jef Neve Trio (Jef Neve - piano; Reuben Samama - bass; Teun Verbruggen - drums) performing in the WPAC Theatre at the 2010 Wangaratta Festival of Jazz